• Het UBO-register: de stand van zaken

Het UBO-register: de stand van zaken

Wanneer wordt het UBO-register ingevoerd?

Eerder lieten we u weten dat er een wetsvoorstel is ingediend om UBO-register in te stellen. Lees hier wat dit inhoudt en welke gevolgen het voor u heeft.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De Eerste Kamer moet zich nu over het wetsvoorstel buigen.

Duidelijk is dat de deadline voor het inwerkingtreden van het UBO-register (10 januari 2020) niet wordt gehaald. Het kabinet wil nu het UBO-register in het voorjaar laten ingaan. Of deze planning wordt gehaald, is nog de vraag. 

Wij houden u in ieder geval op de hoogte!