• Tegemoetkoming aan MKB door aanpassing griffierechten

Tegemoetkoming aan MKB door aanpassing griffierechten

Minister wil de griffierechten voor lage vorderingen van rechtspersonen verlagen.

Het is veel ondernemers een doorn in het oog; bij relatief lage (incasso)vorderingen zijn zij een relatief hoog bedrag aan griffierechten verschuldigd. Zo moet bijvoorbeeld op dit moment bij een vordering van iets meer dan € 500,00 een bedrag van € 467,00 aan griffierechten worden betaald. 

Griffierechten zijn de kosten die bij aanvang van een gerechtelijke procedure aan de rechtbank moeten worden betaald. De hoogte van de griffierechten is afhankelijk van de hoogte van de vordering. De griffierechten voor natuurlijke personen (consumenten) zijn aanzienlijk lager dan voor rechtspersonen. 

Voor veel MKB'ers, met name voor kleinere ondernemingen, levert dit een drempel op om een procedure te starten. De initiële kosten voor een lage vordering zijn in verhouding vaak (te) hoog. Weliswaar zal de gedaagde partij deze griffierechten veelal aan de eisende partij moeten vergoeden indien de eisende partij in het gelijk wordt gesteld, maar de uitkomst van een procedure is vooraf niet altijd met zekerheid te bepalen. Bovendien is het nog maar de vraag of de veroordeelde voldoende verhaal biedt bij incassering van de vordering. 

Een daarnaast veel gehoorde klacht van natuurlijke personen is dat zij bij een veroordeling de hoge griffierechten van bedrijven moeten vergoeden. De natuurlijke persoon draait uiteindelijk op voor de hogere griffierechten van de rechtspersoon als hij de zaak verliest en de proceskosten moet vergoeden. 

Minister Dekker heeft daarom een voorstel gedaan om de griffierechten van bedrijven en natuurlijke personen dichter bij elkaar te brengen. Het gevolg daarvan is dat de tarieven voor rechtspersonen meer dalen dan de tarieven voor natuurlijke personen. De griffierechten voor vorderingen tot € 5.000,00 zullen voor zowel rechtspersonen als voor natuurlijke personen dalen.

Volgens het voorstel van Minister Dekker zal bijvoorbeeld voor vorderingen tot € 1.500 een griffierecht geheven worden van € 300,00 voor rechtspersonen en € 200,00 voor natuurlijke personen. Dat scheelt voor rechtspersonen maar liefst € 176,00. 

Het starten van een incassoprocedure voor een relatief lagere vordering kan daarmee voor rechtspersonen aantrekkelijker worden. Uiteraard kan een rechtspersoon bij veroordeling van de gedaagde partij ook nog altijd aanspraak maken op vergoeding van overige proceskosten, zoals de kosten van rechtsbijstand. 

Het is nog niet bekend vanaf wanneer de lagere griffierechten gaan gelden, maar de Minister heeft laten weten dat hij de wijzigingen op korte termijn wil doorvoeren.

Indien u regelmatig te maken heeft met incassoprocedures kunt u uiteraard contact met ons opnemen om u daarin bij te laten staan.