• De schriftelijkheidseis bij de koop van een woning

De schriftelijkheidseis bij de koop van een woning

Is een recreatiechalet een onroerende zaak waarvoor een schriftelijke koopovereenkomst moet worden gesloten?

Met de eerste warme zonnestralen van het jaar steken lentekriebels de kop op. Het verlangen om weer vaker buiten te zijn en er op uit te trekken neemt alleen maar toe. Voor de een is het de caravan of de boot die uit de stalling wordt gehaald, voor de ander is dat het zomerhuisje ergens aan zee.

Misschien zijn het diezelfde lentekriebels die leiden tot een zekere overmoed. Wat te denken van het echtpaar dat zeer gecharmeerd raakte van een te koop staand chalet op een recreatiepark en meteen besloot tot aankoop daarvan. Naar eigen zeggen onder voorbehoud van financiering. Na een aanbetaling van enkele duizenden euro's te hebben gedaan, bleek het echtpaar het restant van de koopsom niet gefinancierd te krijgen. Het echtpaar deed vervolgens een beroep op het financieringsvoorbehoud en vroeg de verkoper om de aanbetaling terug te betalen. Maar volgens verkoper was er geen sprake van zo'n voorbehoud en was het terug betalen van de aanbetaling niet aan de orde.

De rechtsvraag in deze casus was uiteindelijk: is een vakantiechalet een roerende of een onroerende zaak. Verrassend? Minder dan het op eerste gezicht lijkt. Want de wet bepaalt dat de koop van een tot woning bestemde onroerende zaak schriftelijk moet worden aangegaan, indien de koper niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De koop van het chalet was niet schriftelijk vastgelegd. De beslissing dat het chalet een onroerende zaak is, zou dus betekenen dat geen rechtsgeldige koop tot stand was gekomen en de verkoper om die reden de aanbetaling aan het echtpaar had terug te betalen.

Aldus geschiedde. Ondanks dat onder het chalet (niet zichtbare) wielen zaten, oordeelde het Gerechtshof dat uit de uiterlijke verschijning van het chalet is af te leiden dat het chalet bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Met uiterlijke verschijning is bedoeld de inrichting van het chalet (woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer), de aansluiting op riolering, gas, water en elektriciteit, het aan het chalet bevestigd overdekte terras en de tuin rondom het chalet. Omdat een bouwwerk dat duurzaam met de grond verenigd is, volgens de wet onroerend is, heeft het chalet als  onroerend te gelden. De technische mogelijkheid om het chalet te verplaatsen, is dan niet meer van belang.

Niet alles dat mobiel is kan als een roerende zaak worden aangemerkt. En dat kan een wereld van verschil betekenen, zo leert ons deze casus. Bij twijfel adviseren wij u graag!

Dit artikel is als column verschenen in het Roermond City Life Magazine, editie maart 2019.