• Het regeerakkoord: de Wet DBA wordt vervangen

Het regeerakkoord: de Wet DBA wordt vervangen

Zal de vervanger van de Wet DBA meer duidelijkheid voor ZZP'ers bieden?

Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. Er was veel onduidelijkheid over de over deze wet. Dit leidde tot onrust, waardoor te veel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt. Daarom is de handhaving van de wet (uiteindelijk) uitgesteld tot 1 juli 2018 en wordt in het regeerakkoord een nieuwe wet aangekondigd, die de Wet DBA moet vervangen. Deze nieuwe wet moet enerzijds echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstverband en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen.

Wat zijn de uitgangspunten in het regeerakkoord?

1. Situatie bij laag tarief

Als een ZZP'er reguliere bedrijfsactiviteiten voor een laag tarief (waarschijnlijk tussen € 15,- en € 18,- per uur) verricht, is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Van een arbeidsovereenkomst is ook sprake als een ZZP'er meer dan drie maanden tegen een laag tarief werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever.

2. Situatie bij hoog tarief

Voor ZZP'ers die een hoog tarief hanteren (waarschijnlijk boven € 75,-) wordt een “opt-out” mogelijkheid voor de loonbelasting en de premies werknemersverzekeringen ingevoerd. Deze opt-out is alleen mogelijk als ZZP'er (die een hoog tarief hanteert)

(i) een korte tijd werkzaamheden verricht voor deze opdrachtgever (waarschijnlijk korter dan een jaar) of

(ii) niet-reguliere bedrijfsactiviteiten voor de opdrachtgever verricht.

3. De opdrachtgeversverklaring

Voor ZZP'ers die werken boven het lage tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd.

De opdrachtgever moet een verklaring invullen via een webmodule. Hierin worden een aantal duidelijke vragen over de aard van de werkzaamheden aan de opdrachtgever gesteld. Daarbij wordt de term “gezagsverhouding” verduidelijkt. Bij deze gezagsverhouding wordt voortaan meer getoetst op basis van de materiële in plaats van de formele omstandigheden. De nadruk ligt dus op de feitelijk uitvoering van de werkzaamheden.

Als de de opdracht aan de juiste voorwaarden voldoet, krijgt de opdrachtgever de opdrachtgeversverklaring. Hiermee wordt de opdrachtgever gevrijwaard van loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen. Deze vrijwaring geldt natuurlijk niet als de opdrachtgever de webmodule niet naar waarheid heeft ingevuld.

Tot slot

Om ervoor te zorgen dat deze nieuwe wet beter aansluit bij de praktijk, worden marktpartijen betrokken bij de uitwerking van de wet. De uitwerking van de nieuwe wet laat nog even op zich wachten. Zodra er meer bekend is, hoort u van ons!