• Pas op bij het verlenen van pandrechten

Pas op bij het verlenen van pandrechten

Stel dat een B.V. aan een bank een pandrecht op activa verschaft en aangeeft dat het een eerste pandrecht is terwijl het in feite een tweede pandrecht is omdat de activa al eerder verpand zijn. Kan de bank u als bestuurder van deze B.V. dan aansprakelijk stellen? Nee, het verstrekken van een onjuiste mededeling betekent nog niet dat de bank u als de bestuurder kan aanspreken tot vergoeding van de schade die zij lijdt als er bij executie van die activa een tekort is voor de bank.

Maar wat als de B.V. zelf u als bestuurder aanspreekt?

Dit speelde onlangs in een zaak die uiteindelijk aan de Hoge Raad is voorgelegd. Ook in deze zaak was een tweede pandrecht verleend in plaats van een eerste pandrecht. In die kwestie was de vordering echter niet door de bank ingesteld maar door de B.V. zelf. De B.V. had inmiddels een andere bestuurder gekregen en die werd geconfronteerd met het feit dat de bank er achter gekomen was dat zij geen eerste pandrecht had gekregen waarop de bank nadeliger tarieven aan de B.V. in rekening was gaan brengen. De nieuwe bestuurder heeft toen de oude bestuurder van de B.V. aansprakelijk gesteld voor de schade (de nadeligere tarieven). Het hof heeft die vordering toegewezen. Er was cassatie ingesteld de HR heeft zich bij het oordeel van het Hof aangesloten.

Pas dus op als iemand u vraagt om een pandrecht te verlenen. Ga goed na of er in het verleden niet al eens een pandrecht verstrekt is. Kijk met name naar oude kredietrelaties welke nog lopen of maar deels beƫindigd zijn. Vaak zijn daar dan nog pandrechten aan gekoppeld.