• Overwerk en goed werkgeverschap

Overwerk en goed werkgeverschap

Kan het vergoeden van overwerken zonder meer contractueel uitgesloten worden?

In arbeidsovereenkomsten van met name hoger personeel wordt vaak de bepaling opgenomen dat eventueel overwerk passend is bij de functie en dus niet wordt uitbetaald. Dat een dergelijke uitsluiting zijn grenzen heeft, blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Werknemer vervulde de functie van coördinator en had gedurende een periode van acht maanden (ten minste) 404,1 overuren gewerkt. Die wenste hij uitbetaald te hebben, maar werkgever weigerde dat, enerzijds omdat hij dit overwerk passend vond bij de functie van een coördinator en anderzijds omdat in de arbeidsovereenkomst was vastgelegd dat werknemer geen aanspraak kon maken op vergoeding van zijn overwerk.

Het hof maakte met dit verweer korte metten en overwoog als volgt.

Hoewel een functie als die van coördinator in het algemeen impliceert dat het aantal werkuren niet strikt is en enig overwerk in de rede ligt, geldt dat de mate van overwerk zoals in dit geval aan de orde (ten minste 404,1 overuren), afgezet tegen het door werknemer verdiende loon en de verlangde werkzaamheden, ruimschoots overstijgt wat werkgever in dit verband van werknemer mocht verwachten.
Anders gezegd, werkgever mocht niet verwachten dat werknemer structureel 25% meer uren zou werken dan overeengekomen, zonder dat daar een contraprestatie tegenover zou staan. Een beroep van de werkgever op de bewuste bepaling waarin de betaling van overuren is uitgesloten, is dan volgens het gerechtshof in deze zaak in strijd met het goed werkgeverschap. Dus heeft de werknemer recht op uitbetaling van al deze overuren.

In het arbeidsrecht is vrijwel nooit iets zwartwit, maar wordt juist gekenmerkt door een groot grijs gebied. De arbeidsrechtspecialisten van ons kantoor zorgen voor houvast in dit grijze gebied.