• #Metoo en het ontslag op staande voet

#Metoo en het ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag houdt niet altijd stand.

Recentelijk boog de rechtbank Amsterdam zich over de vraag of een supermarktmedewerker,  van een buurtsupermarkt, terecht op staande voet was ontslagen door zijn werkgever, de supermarkt. Volgens werkgever had werknemer zich namelijk schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens zowel collega’s als klanten van de supermarkt. Werknemer ontkende dit en wendde zich tot de kantonrechter. 

Deze stelde vast dat de beschuldigingen van werkgever niet waren onderbouwd. De vermeende door werkgever gegeven waarschuwingen waren namelijk niet op schrift gesteld. Daarnaast was van een vermeend verricht onderzoek door werkgever ook niets vastgelegd. Ook waren er geen verklaringen van vermeende slachtoffers of collega’s. Het argument van werkgever dat het ontbreken van bewijsmiddelen moest worden gezien tegen de achtergrond van de cultureel bepaalde schaamtecultuur (de supermarkt was gelegen in een woonwijk met vooral bewoners met een migratieachtergrond), waardoor het voor slachtoffers moeilijk was met beschuldigingen naar buiten te treden, werd door de rechter terzijde geschoven. De rechter concludeerde dan ook dat het ontslag op staande voet onterecht was gegeven.

Ook uit andere uitspraken volgt dat het erg belangrijk is dat een ontslag op staande voet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag goed wordt onderbouwd, bijvoorbeeld door verklaringen van de slachtoffers. Hoewel een ontslag op staande voet ook gerechtvaardigd kan zijn nadat een werknemer zich eenmalig schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, blijkt uit rechtspraak dat de kans dat dit ontslag stand houdt groter is als kan worden aangetoond dat een werknemer zich in het verleden ook al eens schuldig heeft gemaakt aan dergelijk gedrag.

Kortom: een ontslag op staande voet dient altijd goed te worden onderbouwd door een werkgever, zo ook in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of een ontslag op staande voet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag stand houdt, is uiteindelijk afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. 

Een onterecht ontslag op staande voet kan grote gevolgen hebben voor een werkgever. De arbeidsovereenkomst moet worden hersteld, of de werkgever moet een (fikse) billijke vergoeding betalen. Daarom geldt het motto: bezint eer ge begint. Laat u daarom altijd juridisch adviseren, voordat een ontslag op staande voet wordt verleend. 

Meer vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.