• Handelsnaamrecht: een linke boel!

Handelsnaamrecht: een linke boel!

Dat zelfs advocaten niet de uitkomst van een handelsnaamkwestie kunnen voorspellen, blijkt altijd weer als advocatenkantoren tegen elkaar procederen. 

Inzet in deze procedure was het recht om de naam Link/Linq Advocaten te mogen voeren.

Link Advocaten voert sinds 2012 een advocatenpraktijk in Amsterdam en Amersfoort. De praktijk richt zich voornamelijk op personen- en familierecht en erfrecht. Het kantoor Linq Advocaten is, in ieder geval qua naam, een relatieve nieuwkomer op de markt. Vanuit het kantoor in Roermond wordt met name de ondernemingsrecht-, arbeidsrecht- en huurrechtpraktijk bedreven.

Volgens Link Advocaten kon de naam Linq Advocaten niet door de beugel: Linq Advocaten zou handelsnaaminbreuk plegen.

Het handelsnaamrecht beschermt de gebruiker van een oudere handelsnaam tegen het gebruik van een jongere handelsnaam, die identiek is aan de oudere handelsnaam of daar veel op lijkt. Degene met de oudste rechten, kan het de ander verbieden om de jongere handelsnaam te gebruiken als er verwarring tussen beide ondernemingen te verwachten is.  

Het potentiële verwarringsgevaar wordt volgens de Handelsnaamwet getoetst aan drie criteria:

  1. de mate van overeenstemming tussen beide namen;
  2. de plaats van vestiging van beide ondernemingen;
  3. de aard van beide ondernemingen.

Volgens de rechtbank stemden de namen Link Advocaten en Linq Advocaten visueel en auditief erg overeen. 

Ook was de aard van beide ondernemingen erg gelijk; zij dreven immers allebei een advocatenpraktijk. Dat de een zich meer op het ene rechtsgebied richt en de ander zich meer op andere rechtsgebieden richt, doet daar volgens de rechtbank niet aan af.

En hoewel de ondernemingen op circa 200 km afstand van elkaar gevestigd zijn, doet dat volgens de rechtbank niets af aan het mogelijke verwarringsgevaar. Immers, beide ondernemingen zijn actief op internet, waardoor zij landelijk vindbaar zijn voor internetgebruikers, die beide ondernemingen dus met elkaar kunnen verwarren, ondanks de fysieke afstand tussen hen.

Kortom volgens de rechtbank is er sprake van verwarringsgevaar en dus zal Linq Advocaten een andere handelsnaam moeten kiezen.