• Het geboorteverlof: van weinig tot best wel veel

Het geboorteverlof: van weinig tot best wel veel

1 juli 2020: invoering van het aanvullend geboorteverlof.

Het laatste onderdeel van de Wet invoering extra geboorteverlof, afgekort WIEG (what's in a name), is op 1 juli 2020 ingevoerd.

Op grond van deze wet hebben partners (van moeders), die in loondienst werkzaam zijn, reeds vanaf 1 januari 2019 het recht om eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof op te nemen. Vanaf 1 juli 2020 is er nog een aanvullend geboorteverlof bijgekomen en wel dat deze partners maximaal vijf weken (vijf keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof kunnen opnemen.

In tegenstelling tot het gewone geboorteverlof geldt voor het aanvullend geboorteverlof dat dit niet door de werkgever, maar door het UWV wordt betaald. En daar waar het gewone geboorteverlof de partner recht geeft op 100% van zijn salaris, geldt voor het aanvullend geboorteverlof dat het UWV 70% van het dagloon betaalt.

Belangrijkste voorwaarden voor het in aanmerking kunnen komen voor het aanvullend geboorteverlof is dat het kind op of na 1 juli 2020 geboren moet zijn en dat eerst het gewone geboorteverlof (van maximaal één week) opgemaakt moet worden. Het aanvullende geboorteverlof moet vervolgens binnen zes maanden na de geboorte van het kind opgenomen worden.

Met de invoering van de WIEG zijn de verlofmogelijkheden voor partners fors verruimd, namelijk van twee dagen tot maximaal zes weken.
Met deze uitbreiding van het geboorteverlof wordt door Nederland een inhaalslag gemaakt ten opzichte van vele andere Europese landen, die al langer een ruim geboorteverlof kennen.