• Deadline melden oude renteswaps

Deadline melden oude renteswaps

Meld oude renteswaps voor 30 juni 2017 bij uw bank om in aanmerking te komen voor compensatie!

Afgelopen zomer hebben wij u bericht over het Uniform Herstelkader Rentederivaten, waarbij verschillende banken (ABN AMRO, ING, SNS, Rabobank, Van Lanschot en Deutsche Bank) zich hebben verplicht om rentederivaten - waaronder renteswaps - te laten herbeoordelen door onafhankelijke deskundigen en waar nodig een compensatie aan te bieden aan de klant. Het Herstelkader is op 19 december 2016 definitief vastgesteld en de betrokken banken zullen begin 2017 beginnen met het doen van compensatievoorstellen.

Afnemers van renteswaps die zijn beëindigd na 1 april 2011 zullen actief door de banken worden benaderd. Bij oudere renteswaps is dat niet het geval. Deze moeten door de klant voor 30 juni 2017 bij de betreffende bank moeten worden gemeld om nog in aanmerking te komen voor herbeoordeling en compensatie.

Deze deadline geldt wanneer:

  • de swap is afgesloten na 1 januari 2005
  • deze een oorspronkelijke einddatum had die is gelegen na 1 april 2011
  • de swap voor 1 april 2011 voortijdig is beëindigd

Van voortijdige beëindiging kan bijvoorbeeld sprake zijn geweest als u bent overgestapt naar een andere bank. In dat geval moet u zich bij uw oude bank melden.

Voldoet uw renteswap aan de hierboven genoemde voorwaarden dan is het van belang dat u deze tijdig bij de betreffende bank aanmeldt voor herbeoordeling, ook als de bank u al uit eigen beweging heeft benaderd over een andere (recentere) renteswap. Zo voorkomt u dat u een mogelijke compensatie misloopt.

De gehele regeling van het Herstelkader kunt u nalezen op de website van de Onafhankelijke Derivatencommissie. Voor vragen kunt u uiteraard bij ons terecht. Wij werken nauw samen met financiële experts die uw renteswap en de door de bank aangeboden compensatie kunnen beoordelen.

Update: op 19 december 2016 is de definitieve versie van het Herstelkader gepubliceerd. Hierbij is de deadline voor het melden van oude renteswaps verschoven van 5 januari 2017 naar 30 juni 2017.