• De curator en onderhuur II

De curator en onderhuur II

Kan de curator een gehuurd pand onderverhuren ondanks een contractueel verbod?

Vorig jaar brachten wij u op de hoogte van een zaak over de aansprakelijkheid van een curator in het geval dat de curator een gehuurd bedrijfspand aan een derde in gebruik geeft, in strijd met een verbod tot onderverhuur.

De zaak betrof het faillissement van een bedrijf dat schoenen verkocht, waarbij de curator aan een derde (zonder instemming van de verhuurder) het door de failliet gehuurde bedrijfspand in gebruik gaf voor de verkoop van de voorraad schoenen. Hiervoor ontving de curator van deze derde een gebruiksvergoeding. 

Al eerder had de verhuurder de huurovereenkomst met de failliet opgezegd en de curator, met het oog op de opzegtermijn, uitdrukkelijk gewezen op het verbod tot onderverhuur. Dit verbod stond opgenomen in de algemene bepalingen bij de huurovereenkomst.

Toen de verhuurder ontdekte dat de curator het gehuurde bedrijfspand toch aan een derde in gebruik had gegeven en deze derde van hieruit schoenen verkocht, stelde de verhuurder de curator aansprakelijk. 

De rechtbank veroordeelde de curator persoonlijk tot het betalen van een schadevergoeding, die bestond uit de door de verhuurder misgelopen gebruiksvergoeding. 

Afgelopen vrijdag oordeelde (ook) de Hoge Raad dat de curator niet bevoegd was om het gehuurde bedrijfspand aan een derde in gebruik te geven. 

Hierbij verwees de Hoge Raad naar een eerder oordeel waaruit volgt dat een curator niet bevoegd is om een voortdurende prestatie van de gefailleerde, die bestaat uit een dulden of nalaten, actief te beëindigen. Het actief schenden van een verbod tot onderverhuur (een voortdurende verplichting tot nalaten) is gelijk aan een actieve beëindiging, aldus de Hoge Raad.

Ook gaf de Hoge Raad aan dat de curator bij het uitoefenen van zijn taak aan regels is gebonden. Een voortdurende verplichting tot nalaten kan een dergelijke regel omvatten en een actieve schending daarvan kan, als de curator een persoonlijk verwijt te maken valt, leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de curator. 

De curator van het gefailleerde schoenenbedrijf viel in dit geval een persoonlijk verwijt te maken en is dus persoonlijk aansprakelijk.

Gaat uw (ver)huurder failliet en vraagt u zich af welke positie u tegenover de curator heeft en welke handelingen u kunt (of moet) verrichten? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij voorzien u graag van advies.