• Curator Dominique Roomberg realiseert doorstart Virenze

Curator Dominique Roomberg realiseert doorstart Virenze

MET ggz en Parnassia Groep continueren de zorg aan cliënten van het failliete Virenze

Door het faillissement van Virenze, een ggz instelling voor kinderen, jeugdigen, gezinnen, volwassenen en ouderen met 30 locaties in het land, dreigde de continuïteit van de zorg aan de cliënten in het geding te komen.
 
Dominique Roomberg is de curator van Virenze. Hij heeft gezocht naar de juiste partijen die deze zorg kunnen voortzetten. MET ggz en Parnassia Groep zijn in zijn visie een geschikte combinatie om deze zorg te continueren. Dominique Roomberg heeft daarom
de activiteiten van Virenze overgedragen aan MET ggz en de Parnassia Groep.
 
Hierdoor wordt de zorg aan de cliënten voortgezet. Ook kan aan het overgrote merendeel van de behandelaars een nieuw perspectief worden geboden.
 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

MET ggz verzorgt geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in Noord- en Midden-Limburg. De Parnassia Groep is een organisatie die zorg verleent aan mensen met psychische of verslavingsproblematiek.
 
De behandelteams voor volwassenen en ouderen in Limburg maken een doorstart onder MET ggz. De behandelteams voor kinderen en jeugd in Limburg gaan deel uitmaken van Parnassia Groep. Ook de vestigingen van Virenze buiten Limburg worden onderdeel van Parnassia Groep.
 
Beste zorg voor cliënt

Cliënten, verwijzers en ketenpartners zijn reeds geïnformeerd over de doorstart. Duidelijk is in elk geval dat cliënten – indien door hen gewenst - hun behandeling kunnen voortzetten bij MET ggz of Parnassia Groep.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

MET ggz:
Team Communicatie MET ggz, tel. 088-1149494 of per e-mail communicatie@metggz.nl
 
Parnassia Groep:
Marjolein Timmer, woordvoerder Parnassia Groep, tel. 06-53412094 of per e-mail marjolein.timmer@parnassiagroep.nl
 
Curator Dominique Roomberg: roomberg@ahadvocaten.eu