• Bestuurder aansprakelijk voor betaling na aanvraag faillissement?

Bestuurder aansprakelijk voor betaling na aanvraag faillissement?

Een bestuurder vraagt faillissement aan voor zijn vennootschap en betaalt kort daarna nog een factuur. Mag dat?

De bestuurder van een B.V. dient een verzoek tot failliet verklaring in. Vervolgens betaalt die B.V. nog een factuur van een schuldeiser. De B.V. gaat failliet en de curator spreekt de bestuurder aan uit hoofde van onrechtmatig handelen. De curator vordert het bedrag van de bestuurder dat de B.V. aan de schuldeiser betaald heeft. 

Het gerechtshof overweegt dat het enkel feit, dat een B.V. een schuldeiser betaalt nadat de B.V. haar eigen faillissement heeft aangevraagd, onvoldoende is om  persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder aan te nemen. Daar zijn bijkomende omstandigheden voor nodig. Die kunnen gelegen zijn in het feit dat de bestuurder baat heeft bij de betaling. Daarbij  kan gedacht worden aan de situatie waarin de bestuurder persoonlijk borg staat jegens de schuldeiser. Ook kan het zijn dat er samengespannen is tussen de bestuurder en de schuldeiser om zo deze schuldeiser te bevoordelen boven andere schuldeisers. Van dergelijke omstandigheden is in dit geval echter niet gebleken. 

De curator gaat in cassatie. De Hoge Raad beslist echter dat het gerechtshof het goed gezien heeft. In een eerdere uitspraak heeft de Hoge Raad namelijk al beslist dat een bestuurder ter zake van een dergelijke  benadeling persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden indien zijn handelen of nalaten als bestuurder ten opzichte van de schuldeiser in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. 

Dat betekent derhalve voor u als bestuurder van een vennootschap dat, indien het faillissement van die vennootschap is aangevraagd, u toch nog een  schuldeiser kunt voldoen en dat dan niet al direct een zwaard van Damocles boven uw hoofd hangt in de vorm van persoonlijke aansprakelijkheid.

Heeft u vragen over faillissementen en alles wat daarbij komt kijken? Neem dan contact op met onze faillissementsrechtspecialisten!