• AVG (privacy) en overnames

AVG (privacy) en overnames

Welke privacy-aspecten spelen er bij een overname?

In mei 2018 is de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Wij hebben u hierover geïnformeerd en tips gegeven hoe u de AVG in uw bedrijf kunt implementeren. Maar wat betekent de AVG daadwerkelijk voor de overnamepraktijk?

Ook in de overnamepraktijk geldt de AVG. Hierdoor moet ook tijdens de due diligencefase de privacy van personen (zoals werknemers en bepaalde leveranciers en contractspartijen) gewaarborgd worden. 

Als verkoper verstrekt u het liefst zo veel mogelijk informatie aan de potentiële koper. Daarmee voorkomt u dat de koper u later verwijt dat u informatie heb achtergehouden en u vervolgens aanspreekt tot vergoeding van de schade, omdat hij een te hoge koopprijs heeft betaald. Aan de andere kant dwingt de AVG u om de privacy van derden in acht te nemen en dus minder informatie te verstrekken. Doet u dat niet, dan riskeert u een boete. Hoe vindt u een gulden middenweg?

Enkele tips:

  • Sluit een geheimhoudingsovereenkomst met de overnamekandidaat. Deze potentiële koper is zich er dan nog meer van bewust dat hij de informatie, die aan hem ter inzage wordt gegeven, vertrouwelijk moet behandelen en dat deze informatie moet worden teruggegeven of vernietigd zodra de onderhandelingen worden stopgezet of zijn afgerond;
  • Werk met een aparte dataroom in plaats van (vertrouwelijke) documenten per e-mail te versturen. Zorg dat de dataroom goed beveiligd is en dat de inhoud na het afronden van het due diligence onderzoek wordt verwijderd;
  • Upload geanonimiseerde documenten. Het is niet nodig dat alle arbeidscontracten worden geüpload. U kunt volstaan met de modelcontracten, bijvoorbeeld een contract voor bepaalde tijd, een voor onbepaalde tijd en een oproepcontract, met de vermelding hoeveel werknemers een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben en hoeveel werknemers er op oproepbasis werken;
  • Verstrek overzichten, in plaats van alle documenten. De potentiële koper wil natuurlijk weten hoeveel werknemers er zijn, welk soort contract (vast, tijdelijk, oproep etc.) deze werknemers hebben, of er zieke werknemers zijn, of er sprake is van een arbeidsconflict etc. Deze informatie kan verstrekt worden zonder dat dit terug te leiden is naar de werknemer. Zo kunt u een overzicht toesturen van het aantal (langdurig) zieke werknemers, zonder dat de werknemers bij naam worden genoemd. Ook kunt u de leeftijd van de werknemers vermelden in de overzichten, in plaats van de geboortedata;
  • Houd bij elk document wat u wilt uploaden rekening met de privacy van de betrokken personen.

Als de dataroom eenmaal goed en AVG-proof is ingericht, zal de potentiële koper onderzoek doen naar het reilen en zeilen van uw onderneming. De potentiële koper kan dus ook kijken of uw bedrijf aan de AVG-normen voldoet. Als blijkt dat dat op sommige punten niet het geval is, zal de potentiële koper dit meenemen in de onderhandelingen. Zo zal hij een vrijwaring willen opnemen voor deze gevallen, zodat de verkoper een eventuele boete als gevolg van het niet naleven van de AVG voor zijn rekening moet nemen.

Als u verdere vragen hebt over de AVG met betrekking tot overnames, of de AVG in het algemeen, horen we dat graag van u.