• Arbeidsrecht en de AVG: inschakelen onderzoeksbureau

Arbeidsrecht en de AVG: inschakelen onderzoeksbureau

Is het in een ontslagprocedure door de werkgever gebruik maken van een onderzoeksrapport in strijd met de AVG?

In een kwestie die voorlag aan de rechter in Amsterdam vorderde een werknemer een verbod op het gebruikmaken van een in het kader van een arbeidsconflict opgesteld onderzoeksrapport. De rechter moest oordelen of het gebruik van dit rapport in strijd was met de AVG. 

De werkgever had aan een extern onderzoeksbureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar vermeend ongewenst gedrag van de werknemer ten opzichte van een andere werknemer. Dit rapport werd door de werkgever vervolgens gebruikt bij zijn streven om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werknemer verzocht de rechter zijn werkgever te verbieden het rapport met de daarin vervatte informatie over hem te gebruiken en verder te verwerken, omdat het rapport in strijd zou zijn met de vorig jaar in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die in de plaats is gekomen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particulieren, bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

De rechter is van mening dat geen sprake is van strijd met de AVG omdat werkgever een gerechtvaardigd belang heeft als bedoeld in artikel 6 sub f van de AVG, namelijk om een onderzoek te doen verrichten naar mogelijk ongewenst gedrag van werknemer op de werkvloer. Opvallend is nog dat de kantonrechter voorbijgaat aan het beroep van de werknemer op het feit dat het onderzoeksbureau niet over een vergunning beschikte op grond van de Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Nog afgezien van het feit dat het volgens de kantonrechter nog maar de vraag is of het onderzoeksbureau deze vergunning nodig heeft, kan het ontbreken daarvan niet aan de werkgever worden aangerekend.

De AVG beperkt werkgevers dus minder dan in het algemeen gevreesd wordt. Voor advies hierover, neem contact met ons op.