• Afkoelingsperiode in faillissement

Afkoelingsperiode in faillissement

Misschien wordt u wel eens geconfronteerd met het faillissement van een afnemer/schuldenaar en krijgt u dan van de curator te horen dat u (voorlopig) uw goederen niet terugkrijgt. Hoe komt dat?

Afkoelingsperiode?
Wanneer een faillissement wordt uitgesproken kan de Rechter-Commissaris een afkoelingsperiode gelasten zodat er geen goederen kunnen worden weggehaald bij de failliet, dus ook geen goederen die uw eigendom zijn. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of waarbij er sprake is van huur of bruikleen. Die afkoelingsperiode is bedoeld om de curator tijd te geven om zich een correct beeld van de boedel te vormen en te onderzoeken of de onderneming niet als geheel kan worden verkocht. Een afkoelingsperiode wordt primair voor een periode van maximaal twee maanden ingezet en kan worden verlengd met maximaal twee bijkomende maanden.

Positie fiscus?
Tijdens die afkoelingsperiode heeft de Belastingdienst bovendien een sterke positie. Zij heeft de mogelijkheid om nog bodembeslag te leggen. Dat bodembeslag rust op zaken die zich op de bodem van de failliet bevinden. Vervolgens kan de Belastingdienst de getroffen bodemzaken executoriaal verkopen. De fiscus kan zich dus ook verhalen op goederen die zich op de bodem van de gefailleerde bevinden maar die niet aan de gefailleerde toebehoren. U loopt daar dus het risico dat uw goederen door de fiscus verkocht worden. Dat kunt u vermijden door voordat er bodembeslag is gelegd uw goederen op te eisen per deurwaardersexploot. Alleen als dat het geval is voordat er bodembeslag wordt gelegd is uw eigendom in ieder geval veiliggesteld. Is dat niet het geval, dan zal beroep bij de belastingdienst aangewezen zijn.

Wordt u hiermee geconfronteerd, aarzel dan niet om contact op te nemen zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u uw eigendommen snel terugkrijgt.