• Aanvangshuurprijs van de beleggingswoning

Aanvangshuurprijs van de beleggingswoning

Een woning als belegging gekocht? Denk dan goed na over de aanvangshuurprijs!

Het CBS heeft gesignaleerd dat steeds meer particulieren een woning als belegging kopen. In 2017 werden er 100.000 woningen van koop naar huur gewijzigd, dit ten opzichte van 62.000 woningen in 2014. In 2016 kwamen er 78.000 koopwoningen op de markt als huurwoningen, waarvan 90% particulieren eigenaar is. 

Zodra de woning is gekocht, gaat de particulieren belegger (al dan niet met een makelaar) op zoek naar een geschikte huurder. Daarbij staat de particuliere belegger niet altijd stil bij de huurrechtelijke aspecten en de gevolgen van de huurprijs, die hij bij aanvang van de huurovereenkomst met de huurder overeenkomt. Huurders met een niet te hoog inkomen kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Maar dat is slechts mogelijk wanneer de huurprijs onder de zogeheten huurliberalisatiegrens valt. Huurders vragen om die reden vaak aan de verhuurder om een huurprijs onder die grens. 

Indien de huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst lager of gelijk is aan de geldende huurliberalisatiegrens dan verhuurt u een sociale huurwoning. Het gevolg daarvan is echter dat er op dat moment een maximale huurprijs geldt en er dus sprake is van een soort "plafond". In 2019 is dat een bedrag ad € 720,42 per maand. Daarbij geldt er een maximale jaarlijkse huurverhoging. De huur mag vanaf 1 juli 2019 maximaal 4,1 tot 5,6% worden verhoogd, waarbij de stijging afhangt van het inkomen van de huurder. 

Indien u met de huurder een huurprijs van € 720,42 of hoger overeenkomt dan verhuurt u een vrije sectorwoning. Daarbij geldt er geen maximum huurverhoging. U mag als verhuurder jaarlijks zelf bepalen met welk bedrag u de huurprijs verhoogt door de huurder een nieuwe huurovereenkomst aan te bieden. Dit is anders indien er in de huurovereenkomst een indexeringsclausule is opgenomen, die de jaarlijkse verhoging bepaalt. De jaarlijkse huurverhoging is dan al bij aanvang met de huurder overeengekomen. Bij een vrije sectorwoning bent u als verhuurder niet verplicht om de huurder binnen een bepaalde termijn op de hoogte te brengen van de huurverhoging. Dit is wel het geval wanneer u een sociale huurwoning verhuurt. 

Het is dus van belang dat u als verhuurder bij aanvang van de verhuur nadenkt over de huurprijs. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Wij adviseren u graag!