• Aansprakelijkheid in verband met schending administratieplicht

Aansprakelijkheid in verband met schending administratieplicht

Een curator heeft onlangs van het Hof Arnhem-Leeuwarden gelijk gekregen in een zaak waarin de curator een bestuurder aansprakelijk heeft gesteld in verband met het niet voldoen aan de boekhoudplicht. Dat soort procedures wordt vaker gevoerd. 

De reden dat ik in dit nieuwsbericht aandacht voor deze uitspraak vraag, houdt verband met het feit dat het Hof ten aanzien van de administratieverplichting onder andere het volgende heeft overwogen: dat in de administratie van de vennootschap niet zichtbaar is dat zij in opdracht van een gelieerde vennootschap werkzaamheden heeft verricht, dat de administratie in 2013 (kolommenbalans) niet aansluit op de jaarrekening over 2012, dat een historische inventarislijst ontbreekt zodat niet inzichtelijk is welke zaken de vennootschap heeft aangeschaft, dat in de administratie van de vennootschap memoriaalboekingen ontbreken terwijl deze wel zijn gemaakt dan wel hadden moeten zijn gemaakt, dat de verstrekte debiteurenlijst niet juist is en er één maal een onjuiste factuur is verzonden met daarop gegevens van de gelieerde vennootschap. 

Als advocaat maar ook als curator zie ik vaak dat bij bedrijven soortgelijke zaken spelen in de administratie. Dat kan dus tot aansprakelijkheid leiden. Ik adviseer dan ook om uw administratie eens tegen het licht te houden aan de hand van de overwegingen van het Hof. Ervaring leert, dat de kans zeer groot is dat in ieder geval de historische inventarislijst ontbreekt.