Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Van een klant kan niet zonder meer worden verlangd dat hij nogmaals betaalt ingeval van vervalste facturen.

Waar moet u als bestuurder van een stichting aan voldoen?

Wat zijn de regels voor cookies?

Huurprijsverhoging geliberaliseerde huurwoningen aan banden gelegd.

Welke gevolgen heeft de WBTR voor stichtingen?

Een dure peildatum voor de werkgever

De verwachtingen bij onzichtbare meerwaarde

Ontslag op staande voet is een ingrijpend middel, dat ook kan worden ingezet voor lichte vergrijpen.

Corona-minuren mogen niet worden verrekend met plus-uren.

Waarom de werkgever niet altijd een beroep op het concurrentiebeding kan doen.

Is de gemeente zonder meer aansprakelijk voor overschrijding van wettelijke termijnen?

Een 3D geprinte woning, zonnepanelen op het dak, toekomstbestendig bouwen. Ook in het vastgoed is ''duurzaamheid'' een trend die aan populariteit wint.

Abonneren op onze Nieuwsupdate