Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Eerste schuldeisersakkoord onder de WHOA goedgekeurd.

Hoe belangrijk drie woorden in een contract kunnen zijn.

Advocaten moeten hun betogen gaan inkorten.

Enkele praktische aanbevelingen voor het effectief gebruik van uw eigendomsvoorbehoud ingeval van faillissement van uw contractspartner.

Welke mogelijkheden zijn er voor ondernemers in zwaar weer om hun schulden te herstructureren?

Milieu(vervuiling), energietransitie en klimaatverandering zijn belangrijke onderwerpen in het politieke debat maar inmiddels ook in de rechtszaal. 

Is de aanvrager van het faillissement aansprakelijk, als het faillissement later wordt vernietigd?

De rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat twee horecazaken gedurende de lockdown slechts de helft van de huur hoeven te betalen.

Sinds 1 januari 2021 krijgen werkgevers de transitievergoeding gecompenseerd bij bedrijfsbeëindiging wegens pensioen of overlijden.

Nieuwe ACM-richtlijn voor duurzaamheidsclaims.

Nieuwe regels voor franchise per 1 januari 2021 in werking getreden.

Onvoorziene omstandigheden in de tweede coronagolf.

Abonneren op onze Nieuwsupdate