Tom Wijen

Specialisaties

Tom Wijen is sinds november 2019 verbonden aan ons kantoor. Zijn praktijk is gericht op het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, aansprakelijkheidsrecht en huurrecht. Eerder deed hij ervaring op bij een ander groot advocatenkantoor in Limburg. 

Ook heeft Tom stage gelopen bij een Franstalig advocatenkantoor in Luik (België) om zich te verdiepen in het Belgische recht. Vanwege deze ervaring en zijn Nederlands-Belgische achtergrond, is Tom ook thuis in het Belgisch recht en spreekt hij vloeiend Frans. Daarnaast onderhoudt hij goede contacten met Belgische advocaten, waardoor hij – indien nodig - grensoverschrijdend te werk kan gaan. Verder heeft Tom de afgelopen jaren de curatoren van ons kantoor bijgestaan in  het afwikkelen van faillissementen.

Tom studeerde Nederlands Recht (specialisatie privaatrecht) en Recht en Arbeid (specialisatie arbeid en gezondheid) aan de Universiteit Maastricht.
Tom is lid van de Nederlands-Waalse Business club. Ook is hij maatschappelijk betrokken. Tom is, onder andere, politiek actief. In dat kader vervult hij een bestuursfunctie.

Talen: Nederlands, Engels, Frans.