• David Stikkelbroeck

mr. D. (David) Stikkelbroeck

David Stikkelbroeck is sinds 2012 als advocaat bij ons kantoor werkzaam. Hij houdt zich met name bezig met het contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. David begeleidt ondernemingen bij het beoordelen, onderhandelen en opstellen van contracten. Ook adviseert en procedeert hij regelmatig bij geschillen over contracten en aansprakelijkheidskwesties. Daarnaast houdt David zich bezig met het gezondheidsrecht en het aanbestedingsrecht.

David studeerde privaatrecht en staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht en is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) en de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA).