• Fikse vergoedingen voor piloten Ryanair

Fikse vergoedingen voor piloten Ryanair

Wegens ernstig verwijtbaar handelen moet Ryanair acht piloten forse billijke vergoedingen betalen.

Acht piloten van Ryanair zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een juridische strijd met hun werkgever. De piloten hebben in 2018 twee keer gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden, waarna Ryanair heeft aangekondigd dat zij de basis in Eindhoven zou sluiten. Vorig jaar hebben wij u bericht over het kort geding dat de piloten naar aanleiding van dat besluit zijn gestart, om te voorkomen dat ze zouden worden overgeplaatst. De voorzieningenrechter verbood Ryanair inderdaad om de piloten eenzijdig over te plaatsen.

Afwijzing UWV
Vervolgens heeft Ryanair een ontslagaanvraag bij het UWV ingediend om de arbeidsovereenkomst met de piloten op te zeggen. Het UWV was kort gezegd van mening dat sluiting van de basis in Eindhoven niet was ingegeven door bedrijfseconomische omstandigheden. Het UWV heeft dan ook toestemming geweigerd om de arbeidsovereenkomsten met de piloten op te zeggen. De piloten en Ryanair zijn daarmee in een impasse komen te verkeren.

Ontbindingsverzoek piloten
De acht piloten hebben de Kantonrechter onlangs verzocht om hun arbeidsovereenkomsten met Ryanair te ontbinden. In de ontstane situatie ontbreekt namelijk elk perspectief op een zinvolle voortzetting van de arbeidsovereenkomst. De Kantonrechter heeft om die reden het ontbindingsverzoek toegewezen. 

Ernstig verwijtbaar handelen
Ryanair heeft gesteld dat zij de basis in Eindhoven mocht sluiten wegens bedrijfseconomische redenen. De Kantonrechter vindt deze stelling ongeloofwaardig en is niet overtuigd. De basis is om geen andere reden gesloten dan naar aanleiding van de stakingen. Ryanair heeft op verschillende manieren en op meerdere momenten ongeoorloofde druk op piloten uitgeoefend. Ook gaf Ryanair onvoldoende onderbouwde en niet-consistente redenen voor besluiten die ingrijpende gevolgen hebben gehad voor de piloten. Volgens de Kantonrechter heeft Ryanair daarmee een ernstig verstoorde arbeidsverhouding veroorzaakt die er toe heeft geleid dat de piloten zich terecht op het standpunt kunnen stellen dat het voor hen niet meer mogelijk is om op normale wijze hun werkzaamheden uit te oefenen. De Kantonrechter concludeert dat Ryanair zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen en dat de onwerkbare situatie die is ontstaan aan haar te wijten is.

Billijke vergoedingen
Omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door Ryanair als werkgever, is aan de acht piloten elk een billijke vergoeding toegekend. De Kantonrechter heeft bepaald dat Ryanair aan zes piloten een vergoeding van € 350.000,- moet betalen. De zevende piloot heeft een vergoeding van € 400.000,- toegekend gekregen, omdat het volgens de rechter voor hem lastiger zou zijn om een vergelijkbare baan te vinden. De achtste piloot heeft een vergoeding van € 425.000,- toegekend gekregen. Deze piloot zal, indien hij bij een nieuwe werkgever in dienst kan treden, vanwege senioriteitsbeleid geconfronteerd worden met een forse inkomensachteruitgang gedurende meerdere jaren. De Kantonrechter benadrukt dat deze piloot door ernstig verwijtbaar handelen van Ryanair in deze situatie terecht is gekomen. Daarnaast hebben de piloten ook de wettelijke transitievergoedingen toegekend gekregen. 

Het sluiten van de basis in Eindhoven is Ryanair als werkgever duur komen te staan. Naast de wettelijke transitievergoedingen moet Ryanair een bedrag van bijna € 3 miljoen aan billijke vergoedingen betalen. De vraag is of Ryanair haar verlies accepteert. De vliegmaatschappij heeft nog tot medio juli van dit jaar om zich te beraden over hoger beroep.