• Betalingen verrichten vlak voor faillissement

Betalingen verrichten vlak voor faillissement

Hoe zat het ook alweer?

Het kan gebeuren: er is niet meer genoeg geld aanwezig in de onderneming om alle crediteuren te kunnen betalen. Als bestuurder kom je dan voor lastige keuzes te staan. Wanneer de verplichtingen naar de bank toe niet worden nagekomen, wint de bank haar zekerheden uit. Als die ene opdrachtnemer niet wordt betaald, loopt de oplevering van het project spaak. Als bestuurder kom je dan in een spagaat. De Hoge Raad heeft in onlangs nog eens duidelijk gemaakt hoe het zit met het verrichten van selectieve betalingen bij ondernemingen in zwaar weer.  

De casus in het arrest was de volgende: A B.V. is een groothandel in diepvriesvlees en -gevogelte. Limes is haar adviseur. Het faillissement is op 4 december 2014 aangevraagd door de bestuurder van A B.V. Op 6 januari 2015 is het faillissement uigesproken en is een curator benoemd. Op 12 december 2014 heeft A B.V. nog een factuur van Limes betaald. De curator stelt de bestuurder aansprakelijk voor deze ‘selectieve betaling’, omdat daardoor andere schuldeisers zouden zijn benadeeld. 

Bij de rechtbank en het gerechtshof krijgt de curator ongelijk: de bestuurder en Limes hebben niet samengespannen en de bestuurder heeft zelf geen baat bij deze selectieve betaling. Het stond de bestuurder dus vrij om deze betaling te verrichten. 

De curator was het daar niet mee eens en ging in cassatie.  Volgens hem zit een bestuurder die weet dat het faillissement is aangevraagd en vervolgens selectief betaalt altijd fout, tenzij er een rechtvaardigingsgrond aanwezig is voor de betaling. 

De Hoge Raad gaat hier niet in mee en stelt voorop dat een bestuurder in principe zelf bepaalt welke crediteur op welk moment wordt betaald. Dat kan anders zijn als de bestuurder verbonden is met de crediteur die wordt betaald of als hij een persoonlijk belang bij de betaling heeft. 

Welke les trekken we hier uit? De bestuurder is vrij in zijn keuze om te bepalen welke crediteur wel of niet wordt betaald. Als hij een persoonlijk belang heeft bij de voorgenomen betaling of als hij betrokken is bij de ontvanger van de betaling is het oppassen geblazen. Wij staan u graag bij met het maken van de juiste keuzes.