• Bestuurder aansprakelijk door betalingsonwil

Bestuurder aansprakelijk door betalingsonwil

Bestuurder, die de vennootschap leeghaalde zodat een vordering niet kon worden betaald, is persoonlijk aansprakelijk.

Recent stond de vraag opnieuw centraal of een bestuurder aansprakelijk gehouden kan worden voor de schade die bijvoorbeeld een koper lijdt doordat de vennootschap een koopsom niet had terugbetaald aan die koper.

De verkoper (een vennootschap) had een paard verkocht aan koper voor een aanzienlijke som, maar na levering bleek het paard niet eens geschikt om te berijden. Koper heeft de koopovereenkomst vernietigd wegens dwaling. De rechtbank heeft de verkoper veroordeeld tot het terug in het bezit nemen van het paard en terugbetalen van de koopsom aan de koper (met bijkomende veroordeling in de proceskosten). Daarop heeft de bestuurder van de verkoper laten weten dat zij aan de veroordeling zou voldoen. Het paard werd opgehaald, maar er werd nooit aan de de koper betaald. De verkopende vennootschap bleek ook geen verhaal meer te bieden. Er was te veel vermogen aan de vennootschap onttrokken om nog voor een terugbetaling van de koopsom aan de koper zorg te kunnen dragen. De koper heeft daarop besloten de bestuurder van de verkopende vennootschap aansprakelijk te stellen.

In zo'n geval kan de bestuurder van de rechtspersoon aansprakelijk zijn voor de schuld die de rechtspersoon niet kan nakomen. Daarvoor moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden, waarbij de bestuurder bij het aangaan van de verbintenis wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet aan de verplichting zou kunnen voldoen en/of de bestuurder heeft bewerkstelligd/toegelaten dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt (frustratie). Daarvan moet de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Dat was hier het geval omdat de bestuurder niet alleen expliciet heeft toegezegd dat betaling zou volgen maar ook zelf zorg heeft gedragen voor frustratie van verhaalsmogelijkheden. Zij had er namelijk voor gezorgd dat het vermogen uit de vennootschap was gehaald.

Het is dus belangrijk ervoor te waken dat niet-betaling van schulden door een vennootschap in dergelijke gevallen in bestuurders­aansprakelijkheid kan resulteren.