Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

De noodzaak van het juist omschrijven van een bepaling in de huurovereenkomst.

Is uw dossier ijzersterk? Kom naar de kennismeeting op 18 februari 2020!

Wat wijzigt er volgens het wetsvoorstel?

Wanneer wordt het UBO-register ingevoerd?

Kan de werkgever het doorbetaalde loon tijdens ziekte verhalen op een derde?

De rechtspraak realiseert vijf verbeteringen om sneller en eenvoudiger incassoprocedures te voeren

Verhuur en bankgaranties in geval van faillissement.

Is leegstandschade verhaalbaar op de huurder?

Huurder in financieel zwaar weer kan huurprijsverlaging vragen en, indien de verhuurder niet instemt, de huurovereenkomst tussentijds opzeggen.

Hoe het gebruik van het woord "amortisatie" leidt tot het niet hoeven terugbetalen van de studiekosten

Wetsvoorstel in de maak om de schuldeiser beter te beschermen in de situatie van een turboliquidatie

Is een vingerscan in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Abonneren op onze Nieuwsupdate